Nieuws van de HOP

Wonen doen we met elkaar

Hilke: Dinsdag 18 april is de campagne “wonen doen we met elkaar” gestart. Voor de gemeente is het van belang dat mensen met plezierig wonen. Om te onderzoeken wat mensen belangrijk vinden in hun leefomgeving is er een grote campagne gestart waarin dat kan worden aangegeven. Ambtenaren en Raadsleden zijn afgelopen dinsdag begonnen op straat met een korte vragenlijst.
Zelf mocht ik naar het Raadhuisplein, samen met Gea Klercq van het CDA hebben we mensen gevraagd naar wat zij vinden van het wonen in Heerhugowaard en wat er verbeterd kan worden. Goed om te merken dat mensen met veel plezier wonen in Heerhugowaard! Er kwamen vooral achten voorbij met een uitschieter naar boven en naar beneden.
De uitkomsten van de woontest worden gebruikt voor de woonvisie richting 2050.

Voor die gene die die geen raadsleden zijn tegengekomen meedoen kan ook via: www.ikwooninheerhugowaard.nl. Er zijn ook inwoners die per post een uitnodiging ontvangen voor de test.