Nieuws van de HOP

Winkels open met Kerst, Pasen en Pinksteren ?????

Winkels en bedrijven open op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag? Waarom, vraagt de HOP zich af. Wie is daarmee nu werkelijk gediend? Ons raadslid Carola van ‘t Schip stelde de initiatiefnemers voor de behoefte van onze inwoners en de werknemers te peilen via de nieuwe commissie Meespraak en Communicatie. — met Carola Van ’t Schip.