Nieuws van de HOP

Visie op de plannen stationsgebied

De ontwikkelingsstrategie Stationsgebied is in september door de Raad aangenomen. De HOP kan zich vinden in deze mooie visie. Een veilige, sociale en groene stationsomgeving maakt het wonen, werken en naar school gaan prettig. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden in samenwerking met de ondernemers en bewoners van het gebied. De gemeente heeft voor een groot deel de rol van begeleider, verbinder en ingaan op initiatieven die er zijn en komen. De verbetering van de kruisingen op de Zuid tangent en de onderdoorgang van het spoor vinden wij als HOP een belangrijk punt als spil in dit gebied. Voor nu maar ook voor de toekomst wanneer het probleem alleen maar groter wordt. In de spits zijn er nu al acht treinpassages per uur en als het rangeerterrein er komt zal dat alleen maar meer worden. Een van de gevaarlijkste kruisingen van Nederland eist ook een oplossing. De HOP is dan ook blij dat het college actief is om de plannen goed vorm te geven en volgen dit kritisch.

Het college is nog maar net gestart met het participatietraject. Omwonenden en ondernemers worden gehoord net als andere belanghebbenden: fietsersbond, Rover, NS enz. Als HOP hebben we in de commissie stadsontwikkeling het college kritisch gevraagd te komen met oplossingen voor de kritiekpunten van de omgeving. De HOP kent zijn positie in het proces. Zodra het college komt met nadere voorstellen zullen wij deze beoordelen, amenderen, wel of niet instemmen waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.