Nieuws van de HOP

Visie HOP over de Spooronderdoorgang

De HOP vindt het belangrijk dat de verkeersproblemen rondom het stationsgebied opgelost gaan worden. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorstellen hieromtrent die in november aan de raad worden voorgelegd. Zoals John Does deze week in de krant aangaf: er moet een zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden waarbij de inhoud leidend is en niet de agenda. Dus als er in november nog vraagtekens zijn, dan moeten die eerst worden weggewerkt. De HOP hecht er aan dat het hele project gedragen wordt door de gemeenschap. Binnen de klankbord groepen is goed overleg over de plannen en oplossingen die aangedragen worden. Daar hebben we vertrouwen in. Ligt er een acceptabel plan staan we er vierkant achter maar het is geen pakje boter wat we kopen dus zijn we positief kritisch. We zijn benieuwd naar de oplossingen die in november gepresenteerd gaan worden aan de gemeenteraad.

De HOP staat voor realistische politiek!