Organisatie


Organisatie

In de gemeenteraad wordt onze partij vertegenwoordigd door 7 raadsleden. Zij dragen in de gemeenteraad het beleid en de standpunten van de HOP uit.

De HOP heeft ook een wethouder in het college, John Does.

De fractie van HOP vergadert minimaal twee maal per maand om raadstukken en alle andere belangrijke kwesties, die Heerhugowaard en haar inwoners aangaan, te behandelen, bespreken en daarover een standpunten te vormen.

Wethouder

Onze wethouder is John Does

Portefeuilles zijn:

Democratische vernieuwing, ruimtelijke ordening( inclusief omgevingsvergunningen), evenementen(beleid), onderwijs en jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang), kunst en cultuur en erfgoed, het project omgevingswet, projecten de Draai en Heerhugowaard Zuid.

De HOP heeft ruime bestuurservaring

In de periode van ons bestaan, ruim 40  jaar, hebben wij bewezen voldoende bestuurservaring te hebben door 24 jaar een wethouder te leveren in de diverse colleges. Mede door het beheer van de financiën door een HOP wethouder, in de periode van de financiële crisis, is de oorzaak dat Heerhugowaard er financieel nog steeds goed voorstaat.


Raadsleden

mw. M.A.W. (Monique) Bankras Raadslid
email: mo.bankras1@gmail.com
tel: 06 179 44 431
mw. C.P.M. (Carola) van ‘t Schip Raadslid
email: carolavantschip@me.com
tel: 072-5723508
mw. F. (Francis) de Nijs - van Marle Raadslid
email: francisdenijs@ziggo.nl
tel:06 42143113
mw. H. (Hilke) Verhagen Raadslid
email: hilkehilke@hotmail.com
tel: 06 374 60 366
dhr. R. (Rene) Schoemaker Fractievoorzitter
email: rene@schoemedia.nl
tel: 06 520 70 362
dhr. drs. C.G.A. Tesselaar (Kees) Raadslid en vice-fractie voorzitter
email: keestesselaar@kpnmail.nl

tel.: (06) 44 82 28 56

dhr. F. (Frank) de Bont Raadslid
email: frankdebont@kpnmail.nl
tel: 06 52511846

Commissies

Voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering wordt in drie afzonderlijke commissievergaderingen voorbereidend vergaderd over de raadsstukken.

Raadscommissies bestaan uit raadsleden en/of een commissielid die zich gespecialiseerd heeft in bijvoorbeeld onderwijs, financiën, welzijn of bouwprojecten.

De commissie stad en ruimte houdt zich bezig met alles rondom ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Zoals bouwlocaties, infrastructuur en de inrichting van onze woonomgeving. En het beheer van onze openbare ruimte, groen, riolering, wijkbeheer.

Rene Schoemaker, Carola van ’t Schip, Anita Arissen en Kees Tesselaar zijn onze specialisten op dit gebied.

De commissie mens en samenleving houdt zich bezig met welzijn, zorg en sociale voorzieningen. Maar ook kunst, cultuur, sport en subsidiebeleid.

Hilke Verhagen, Francis de Nijs en Frank de Bont zijn onze specialisten op dit gebied


Bestuur

De HOP heeft een bestuur. Dit bestuur bepaalt met de leden het beleid van de HOP.

Het bestuur van de HOP bestaat uit vijf leden, met Kees Mertens als voorzitter (zie foto) en haar werkzaamheden bestaan uit:

 1. Overleg en gesprekspartner van de fractie van de HOP
 2. Bewaken van de uitgangspunten van de HOP in de politiek.
 3. Het opstellen van verkiezingsprogramma in samenwerking met de fractie.
 4. Voordracht maken en opstellen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 5. De jaarlijkse ledenvergadering organiseren.
 6. Bezoeken van bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Heerhugowaard en de HOP.
C.C. Mertens Voorzitter
e-mail: cc.mertens@quicknet.nl
tel: 06 264 78 623
 dhr. F. (Frank) de Bont Penningmeester

e-mail: frankdebont@kpnmail.nl
tel: 06-52511846

dhr. R. (Ron) Wessels Bestuurslid

e-mail: r.wessels@atlascollege.nl
tel: 06 340 52 811

dhr. J. (Jos) de Vries Bestuurslid

e-mail: vriedek@gmail.nl

Secretaris Vacant

Fractie ondersteuning

De HOP kent ook actieve leden. Deze leden ondersteunen de fractie op velerlei gebied zoals het geven van specifieke informatie, deelname aan fractievergaderingen, meedenken over HOP initiatieven, vertegenwoordiging van de HOP tijdens commissievergaderingen en ondersteuning van raadsleden.

De fractieondersteuners zijn vaak de ogen en oren in onze gemeente.

 • Jos de Vries
 • Joyce Kabalt
 • Rutger Does
 • Frans van Marle
 • Trijnie Fuhren
 • Gerrit van der Meer

Kieslijst 2018

Verkiezingslijst kandidaten HOP.

 1. John Does
 2. Carola van ’t Schip
 3. Monique Bankras
 4. René Schoemaker
 5. Hilke Verhagen
 6. Francis de Nijs
 7. Anita Arissen
 8. Frank de Bont
 9. Kees Tesselaar
 10. Joyce Kabalt
 11. Sytze van der Molen
 12. Jos de Vries
 13. Rutger Does
 14. Ron Wessels
 15. Gerrit van der Meer
 16. Joy Bulters
 17. Roel Appers
 18. Gonnie Munster-Klitsie
 19. Frans van Marle
 20. Jan Molendijk
 21. Trijnie Fuhren
 22. Jo Lugtenberg
 23. Kees Mertens
 24. Leo Dickhoff