Nieuws van de HOP

Motie: Onderzoek aanleg ecologische duurzame wijk

In de raadsvergadering van 22 november 2016, is de motie van de HOP unaniem aangenomen voor: “Het onderzoeken van een ecologische duurzame wijk in de gemeente Heerhugowaard”.
Met dit voorstel wordt integratie van ecologisch bouwen versterkt, organische vormgeving en permacultuur- principes moet zorgen voor een vitaal ecosysteem in de wijk. Moeilijke woorden, maar het komt hierop neer dat de nieuwe toekomstige wijk geheel selfsupporting wordt ingericht. Bewoners denken mee over hun droomhuis in een mooie omgeving. Met de gemeente gaan de bewoners invulling geven aan het stedenbouwkundig plan en innovatieve woonvormen, waarbij de landschappelijke elementen en architectuur de verbinding vormen. De woningen en kantoren hebben aan-sprekende architectuur, zijn energiezuinig, gebouwd van duurzame bouwmaterialen en zijn voorzien van gescheiden afvoer- van afvalwaterstromen. Duurzaam betekent: het zoveel mogelijk sluiten van stof- en energiekringlopen en het zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen. Locale en biologische voedselproductie terugbrengen in de belevingswereld van jong en oud.

De HOP is enthousiast dat er een onderzoek wordt opgestart voor de realisering van een ecologische duurzame wijk.