Nieuws van de HOP

Minimabeleid Heerhugowaard aangepast aan huidige tijd

Het beleidskader beleid is gericht op participatie, preventie en eigen kracht daar zijn wij blij mee.

Door de doelgroepen onder te verdelen is het beleid meer passend bij de individuele gebruiker. Zo krijgen kinderen een vrij te besteden budget waarvan ze bijvoorbeeld een fiets, computer of een smartphone kunnen kopen. Dit helpt hen om meer deel te nemen aan de samenleving doordat ze bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij whats-app groepen van de klas.
Wij hebben tijdens de besprekingen aandacht gevraagd voor jongeren die in Transverium wonen en door hun leeftijd en/ of situatie niet in aanmerking komen voor de voorzieningen in het minimabeleid. De wethouder heeft beloofd te kijken naar een passende oplossing. Ook hebben we aandacht gevraagd voor cultuureducatie. Om ervoor te zorgen dat de kinderen die nu gebruik maken van de huygenpas straks met de nieuwe pas niet met een enorme stijging van het tarief geconfronteerd worden. Wij houden vinger aan de pols maar zijn vooral blij met de invulling van het nieuwe beleid.