Nieuws van de HOP

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst

MET Welzijn organiseerde vrijdagmiddag 3 maart samen met de Wmo van Het Sociaalplein een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers in Heerhugowaard. Het panel waar actieve mantelzorgers aan deelnemen, had de gemeente gevraagd om toelichting te geven over het keukentafelgesprek en de huidige (aangepaste) vervoersmogelijkheden binnen Heerhugowaard. De voorlichting vond van 13.30 tot 15.00 uur plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis en was vrij toegankelijk voor alle mantelzorgers in Heerhugowaard. Namens de HOP waren fractieondersteuner Frank de Bont en Trijnie Fuhren aanwezig. Communicatie van mogelijkheden vanuit de Wmo voor de burgers uit Heerhugowaard is heel belangrijk.
,,Wanneer uw naaste behoefte heeft aan ondersteuning, kunt u dat melden bij de gemeente”, vertelt Marianne Visser van MET Welzijn. ,,Hierbij gaat het niet om medische zorg, maar om ondersteuning en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. De gemeente zal in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (kortweg ‘de Wmo’) de ondersteuningsvraag onderzoeken.” Er was uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen en het aangaan van een gesprek.
Keukentafelgesprek
In Heerhugowaard gebeurt dit vaak in de vorm van een ‘keukentafelgesprek’ door een Wmo-consulent, bij de mensen thuis. Marianne: ,,Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen wat nu de precieze vraag is en welke vorm van ondersteuning daar het best bij aansluit. De Wmo-consulent gaat na wat de zorgvrager nog zelf kan, eventueel met hulp van de mantelzorger. Daarbij is er aandacht voor de grenzen van de belastbaarheid van de mantelzorger. Daarnaast zal in het gesprek ook duidelijk worden welke ondersteuning vanuit de gemeente geboden kan worden. Dit kan een algemene vorm van ondersteuning zijn of gericht op de zorgvrager. Dit laatste noemen we een ‘maatwerkvoorziening’.”
Tijdens de bijeenkomst wordt het het keukentafelgesprek nader toegelicht: hoe verloopt zo’n gesprek en welke onderwerpen komen aan bod. Welke mensen zijn erbij aanwezig en wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het gesprek? Hoe kan men zich het beste voorbereiden en en welke rol kunnen de sociaal werkers van MET Welzijn daarbij hebben?
Vervoer
Het openbaar vervoer is de laatste jaren beter toegankelijk geworden voor mensen met een beperking. Bussen hebben een lage instap en NS biedt mensen met een beperking hulp bij het in- en uitstappen van de trein. Toch kan het soms zijn dat, ondanks de verbeterde toegankelijkheid, het zelfstandig reizen met bus of trein niet mogelijk is. Er zijn in en rondom Heerhugowaard verschillende andere mogelijkheden van vervoer. Zo kan men bijvoorbeeld op verschillende punten gratis een scootmobiel of rolstoel lenen of gebruikmaken van de Hugohopper. Ook kan de gemeente mensen ondersteunen met een ‘maatwerkvoorziening’.