Nieuws van de HOP

Informatieavond herinrichting Rivierenwijk

De eerste informatie avond over de herinrichting van het zuidelijk deel van de rivierenwijk werd goed bezocht. Vooral de straat de Dongen was zeer betrokken, zij bemande twee rijen stoelen.
Tijdens de informatie avond, in basisschool de Vaart,werd uitgelegd wat de bewoners kunnen verwachten m.b.t. de herinrichting van de straten en wanneer alles van start gaat. Tevens werden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Een Klankbordgroep is een groep voor bewoners om actief mee te denken over hoe zij graag zouden willen dat hun wijk eruit komt te zien.
Een goede avond en wij zijn heel erg benieuwd naar de inbreng en uitkomsten van de klankbordgroep, een mooie voorbeeld van burgerparticipatie.