Nieuws van de HOP

HOP wil Langedijk gaan helpen tegen rivierkreeft

De HOP wil het probleem van de invasieve exoot Amerikaanse Rivierkreeft breder aanpakken. Deze kreeft sloopt onder meer de walkanten van de eilandjes in en rond de Oosterdel. Samen met onder meer Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied), het ministerie van LNV, provincie, hoogheemraadschap en andere instanties moeten we zoeken naar nieuwe maatregelen.