Nieuws van de HOP

Evaluatie evenementen beleid

In het mooie Cooltheater zijn op 18 september jl. de Heerhugowaardse evenemententerreinen besproken. Onze inwoners en gemeentepersoneel hebben deelgenomen aan de tafelgesprekken, een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel. De raadsleden van de HOP Hilke Verhagen en Sytze van der Molen waren aanwezig bij deze bijeenkomst en aan tafel zat voor de HOP een oudgediende, Roel Appers.

De gemeente had een viertal vragen voor haar bewoners opgesteld, wat doet de gemeente goed, wat ontbreekt eraan, wat zijn uw zorgen en welk advies heeft u voor de gemeente. Evenemententerreinen worden vaak omgrensd door woningen en dat kan tot gevolg hebben dat overlast van geluidsgevoelige bestemmingen gaat overheersen. Daarnaast is het parkeren en verkeersoverlast in de nabijheid van woningen een zorgenkindje en dat wil de gemeente voorkomen. De impact voor terreinen kan verschillen bijvoorbeeld: tijdens het broedseizoen mogen rietschoten in het water rondom evenemententerreinen niet betreden worden of de inrichting voldoet niet aan calamiteitenroutes en vluchtwegen. Elk evenemententerrein heeft zijn geluidscategorie. Kortom: een inspirerende bijeenkomst voor een ieder.