Nieuws van de HOP

Goed burger initiatief: Succes DorpsVeiling de Noord

Een geweldige opkomst op 31 maart bij de DorpsVeiling in de Noord.
Mede door de organisatie en enthousiasme moest dit wel tot een succes leiden. Onze gemeente heeft een belangrijke duit in het zakje gestoken en de rest moest door de bewoners met bedrijven gebeuren. Wethouder Leo Dickhoff opende de veiling en bedankte vooral de raadsleden voor hun bijdrage en besluitvorming. Het werd een lange zit vanaf 20.00 uur tot de volgende morgen half vijf. De uitslag was maar liefst € 150.215,— en iedereen in cafe Bleeker konden hun ogen niet geloven, wat een jubelstemming.

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2016 geld beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het Dorpshuis, Sporthal de Noord en het verplaatsen van het handbalveld.
Helaas was de financiële bijdrage niet toereikend voor het realiseren van alle plannen en daarom wordt op ‘ 31 maart 2017’ een Dorpsveiling gehouden in cafe Bleeker aan de Middenweg. Met deze veiling hoopt men het resterende bedrag binnen te halen voor het realiseren van alle plannen. Veel inwoners en bedrijven ondersteunen dit grootse evenement en willen graag samen met de Stichting Dorpsbelang een succes van maken.
DE HOP is blij met de inzet van deze betrokken inwoners!