Nieuws

Motie: Onderzoek aanleg ecologische duurzame wijk

In de raadsvergadering van 22 november 2016, is de motie van de HOP unaniem aangenomen voor: “Het onderzoeken van een ecologische duurzame wijk in de gemeente Heerhugowaard”.
Met dit voorstel wordt integratie van ecologisch bouwen versterkt, organische vormgeving en permacultuur- principes moet zorgen voor een vitaal ecosysteem in de wijk. Moeilijke woorden, maar het komt hierop neer dat de nieuwe toekomstige wijk geheel selfsupporting wordt ingericht. Bewoners denken mee over hun droomhuis in een mooie omgeving. Met de gemeente gaan […]

Visie op de plannen stationsgebied

De ontwikkelingsstrategie Stationsgebied is in september door de Raad aangenomen. De HOP kan zich vinden in deze mooie visie. Een veilige, sociale en groene stationsomgeving maakt het wonen, werken en naar school gaan prettig. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden in samenwerking met de ondernemers en bewoners van het gebied. De gemeente heeft voor een groot deel de rol van begeleider, verbinder en ingaan op initiatieven die er zijn en komen. De verbetering van de kruisingen op de Zuid tangent […]