Nieuws

Onze John Does is meer dan alleen wethouder!

Woensdag 17 april 2019 is wethouder John Does van gemeente Heerhugowaard bij ons langs geweest om meer te horen over het werk van @z11. Ook was hij aanwezig bij de afronding van het coachtraject van Kevin.
Kevin heeft met ondersteuning van onze Z11 coach Aad zijn traject goed doorlopen. Kevin is tot mooie inzichten gekomen door de hulp van zijn coach. De ondersteuning en het geloof en erkenning voor Kevin zijn talenten hebben hem nu naar het zelfstandige jongeman gebracht. […]

HOP steunt oud-wethouder Leo Dickhoff met Waterschapsverkiezingen

Leo Dickhoff Is voor de lokale partij HOP acht jaar wethouder van Heerhugowaard geweest en als zodanig ook betrokken bij het landelijk waterbeheer (RBO RijnWest). Daarvoor is Leo werkzaam geweest in gemeenteland, als laatste als pv. sectorhoofd Grond, Gebouwen, Economie en Grote Projecten van de gemeente Alkmaar. Ook is hij o.a. voorzitter geweest van het Recreatieschap Geestmerambacht.
Leo: “Ik ben in Heerhugowaard altijd actief geweest binnen het HOP, een lokale, onafhankelijke partij. Dezelfde ideeën vind ik nu terug binnen Groen, […]

Wijziging fractievoorzitterschap HOP

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij HOP heeft vanaf 1 maart een nieuwe fractievoorzitter. Monique Bankras heeft besloten de functie van fractievoorzitter neer te leggen vanwege veranderingen in haar werk, waardoor naar haar gevoel haar leidinggevende taken in de fractie niet optimaal konden worden vervuld.
Haar opvolger is René Schoemaker, die tot 1 maart vice-fractievoorzitter was. Monique Bankras blijft gewoon aan als raadslid. “Ik blijf me inzetten voor de Heerhugowaardse gemeenschap zoals mensen dat van mij gewend zijn.” Monique blijft tevens voorzitter […]

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst
MET Welzijn organiseerde vrijdagmiddag 3 maart samen met de Wmo van Het Sociaalplein een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers in Heerhugowaard. Het panel waar actieve mantelzorgers aan deelnemen, had de gemeente gevraagd om toelichting te geven over het keukentafelgesprek en de huidige (aangepaste) vervoersmogelijkheden binnen Heerhugowaard. De voorlichting vond van 13.30 tot 15.00 uur plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis en was vrij toegankelijk voor alle mantelzorgers in Heerhugowaard. Namens de HOP waren […]

Informatieavond herinrichting Rivierenwijk

De eerste informatie avond over de herinrichting van het zuidelijk deel van de rivierenwijk werd goed bezocht. Vooral de straat de Dongen was zeer betrokken, zij bemande twee rijen stoelen.
Tijdens de informatie avond, in basisschool de Vaart,werd uitgelegd wat de bewoners kunnen verwachten m.b.t. de herinrichting van de straten en wanneer alles van start gaat. Tevens werden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Een Klankbordgroep is een groep voor bewoners om actief mee te denken over hoe […]

Minimabeleid Heerhugowaard aangepast aan huidige tijd

Het beleidskader beleid is gericht op participatie, preventie en eigen kracht daar zijn wij blij mee.
Door de doelgroepen onder te verdelen is het beleid meer passend bij de individuele gebruiker. Zo krijgen kinderen een vrij te besteden budget waarvan ze bijvoorbeeld een fiets, computer of een smartphone kunnen kopen. Dit helpt hen om meer deel te nemen aan de samenleving doordat ze bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij whats-app groepen van de klas.
Wij hebben tijdens de besprekingen aandacht gevraagd voor jongeren die in […]

Vluchten in beeld en geluid

Themamiddag met muziek, film en kunst
Ons partij- en gemeenteraadslid Sytze van der Molen is, samen met Marian de Wit, initiatiefnemer van deze themamiddag in Cool. Gedurende deze middag op zondag 19 februari a.s. staan onderling begrip en verbinden centraal. Thema’s die de HOP ook erg belangrijk vindt in haar beleid en functioneren.
Dit evenement begint om 14:00 uur en eindigt om 17:00 uur. De toegang voor deze thema-middag is gratis maar reserveren is wel vereist. Door kaarten te bestellen op […]

Nieuwjaarsduik 2017

Een geslaagd evenement dat inmiddels 10 jaar plaats vindt in het park van Luna.
De HOP heeft mede aan de start gestaan van deze mooie Heerhugowaards traditie. De eerste keer hebben onze bestuursvoorzitter Kees Mertens en de burgemeester Han ter Heegde meegedaan. Destijds hebben zij de belofte gemaakt de 10e editie weer mee te doen. Deze belofte werd natuurlijk waargemaakt in 2017! Ook onze fractievoorzitter John Does liet zich van zijn sportieve kant zien.