Nieuws van de HOP

Betoog begroting 2019

Bij de behandeling van de begroting voor 2019 in de gemeenteraad pleitte onze fractievoorzitter Monique Bankras onder meer voor een grotere invloed van onze inwoners op het groenonderhoud. Zie hier haar betoog.