Nieuws van de HOP

Beginspraak

Wij willen democratische vernieuwing:
beginspraak waarbij uw mening telt.
Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen mee te kunnen denken
over de invulling van hun leefomgeving.
Door deze betrokkenheid wordt de sociale samenhang versterkt.