Nieuws van de HOP

Beëdiging nieuw raadslid en commissie lid

8 mei is Frank de Bont beëdigd als raadslid en Kees tesselaar als Commissielid. Hiermee is de fractie  van de HOP compleet.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een aantal deskundige fractieondersteuners die ons met raad en daad terzijde staan in ons werk als raadslid en commissielid.