Author - Kees Tesselaar

Vragen over veiligheid Waarderhout

De HOP heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid in de Waarderhout, naar aanleiding van diverse meldingen van overlast en gevoelens van onveiligheid.

Van omwonenden, eigenaren van honden en van het IVN kregen wij diverse meldingen van incidenten die zich in het afgelopen jaar/afgelopen jaren hebben voorgedaan in het gebied. Dat zijn onder meer: Aanval honden en overlast honden vrij/aangelijndFietsen door het bos (uitgaan school)Explosies in het bos ook omstreeks 24.00uVernielingen speeltoestellen / hondenspeeltoestellenBrandstichtingPaard / brommer / auto […]

Kreeftenmotie

De HOP nam vorige maand het initiatief om vanuit Heerhugowaard onze Langedijker buren (en binnenkort mede-plaatsgenoten) te steunen in hun strijd tegen de invasieve en schadelijke exoot Amerikaanse Rivierkreeft. Onze motie is direct opgepakt door zowel de Heerhugowaardse als Langedijker wethouders en het gaat nu snel. Vrijdag worden andere gemeenten in Nederland opgeroepen met ons mee te doen. Zo zie je maar weer: soms kan het in de politiek wel degelijk snel gaan. Nu komen tot een stevige aanpak!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200922_5418812?fbclid=IwAR0uFTcTbghlk_06XdtiDjyRKdQF2T_aHBNWPFXvWGuMHyauEaDTrxx-lnE&utm_source=l.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=/

HOP wil Langedijk gaan helpen tegen rivierkreeft

De HOP wil het probleem van de invasieve exoot Amerikaanse Rivierkreeft breder aanpakken. Deze kreeft sloopt onder meer de walkanten van de eilandjes in en rond de Oosterdel. Samen met onder meer Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied), het ministerie van LNV, provincie, hoogheemraadschap en andere instanties moeten we zoeken naar nieuwe maatregelen.

Vaaroverlast

Vraag: wie komt met hèt ultieme idee om overlast van snelle bootjes tegen te gaan?De HOP vraagt al jaren om maatregelen tegen het te snel varen met bootjes in onze wateren. En veel hebben we al bereikt: de politie heeft een boot gekregen om op het water te patrouilleren en na vragen aan het college is deze zomer ook toegezegd dat er meer BOA’s gaan controleren. Maar handhaving is moeilijk. Je kan niet overal zijn en soms loopt het […]

Camping Dijk en Waard

Vanochtend is ons raadslid Kees Tesselaar op bezoek geweest bij de camping dijk en waard. Dit is een zeer verfrissend nieuw concept waardoor de grootste camping van Nederland is ontstaan. De camping is voor alle bewoners, ondernemers en verenigingen van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard. Zelf een activiteit organiseren of heeft u een idee? Meld het eenvoudig aan bij de receptie of kijk op campingdijkenwaard.nl. Op de foto: Kees Tesselaar met initiatiefnemers Frank Bijvoet en Anton Spruit en bezoekers […]

Coronafonds

Meer verenigingen komen in aanmerking voor een vergoeding uit het Coronafonds van de gemeente. Ook verenigingen en instellingen die geen (subsidie)relatie hebben met de gemeente, kunnen op het fonds een beroep doen. Een voorstel van de HOP om dat mogelijk te maken is unaniem aangenomen door de gemeenteraad .Ons raadslid Kees Tesselaar vond het oorspronkelijke voorstel van het college van B&W te beperkt. In dat voorstel zouden clubs en instellingen in de afgelopen 5 jaar een (subsidie)relatie met de […]