Nieuws van de HOP

Problemen Middenweg De Noord/Het Verlaat

Hart van Nederland besteedde aandacht aan de problemen die inwoners van De Noord/Het Verlaat hebben met zwaar verkeer. Hun huizen lopen schade op. De HOP wil dat het gemeentebestuur ingrijpt.

Huizen vol scheuren en trillende vazen sinds renovatie Heerhugowaardse weg | Hart van Nederlandhttps://www.hartvannederland.nl/persoonlijke-verhalen/huizen-renovatie-heerhugowaard

’Het is angstaanjagend. Ik hou het niet meer uit’

Ook het Noordhollands Dagblad heeft opgepikt dat de HOP aandacht heeft gevraagd voor de problematische situatie waarin meerdere gezinnen in De Noord verkeren. Door kieren en ‘drempels’ in het asfalt van de Middenweg zorgt (zwaar) verkeer ervoor dat er onder meer scheuren ontstaan in puien en muren. Het college belooft volgende week met antwoorden te komen op de vragen die de HOP hierover heeft gesteld

Artikel Noordhollands Dagblad – Scheuren in de muren, lekkages, deuren die niet meer goed open […]

HOP wil oplossing bewoners De Noord vanwege zwaar verkeer

De HOP wil dat de gemeente zo snel mogelijk aan de slag gaat met het oplossen van problemen van onze inwoners aan de Middenweg tussen de kern van De Noord en het Verlaat. Meer dan 20 inwoners zien scheuren ontstaan in gevels, muren en pleisterwerk doordat passerend (vracht)verkeer over de Middenweg zorgt voor ‘dreunen’ op het wegdek en de onderliggende poldergrond.

De Middenweg tussen het Verlaat en de dorpskern van De Noord is in 2016 (deels) opnieuw geasfalteerd naar […]

Verkeersveiligheid Middenweg Zuid

De HOP maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op het zuidelijke deel van de Middenweg. Bij de renovatie van dat gedeelte van Heerhugowaards iconische en meest historische weg is het wegdek versmald en is er daarnaast een voetpad gekomen. Maar wat blijkt echter: het voetpad is zodanig smal dat veel voetgangers liever de weg kiezen om te lopen dan dat voetpad. Dat levert natuurlijk gevaarlijke situaties op als de bus, het bestemmingsverkeer of brommers cq scooters voorbij komen. Daarom […]

Huygenpas en Corona

De HOP wil weten of gebruikers van de Huygenpas extra gedupeerd zijn door de coronamaatregelen. Daarom vraagt de HOP aan het college van Burgemeester & Wethouders of het duidelijk is of en hoe gebruikers van de Huygenpas in het afgelopen jaar tegen problemen zijn aangelopen. De Huygenpas geeft Heerhugowaarders met een laag inkomen de gelegenheid om met het jaarlijkse saldo op de pas deel te nemen aan verenigings-, cultuur- of andere activiteiten. Door corona zijn die activiteiten veelal geschrapt. […]

De concept-visie over Centrumwaard is klaar!

Woensdag hebben de bewoners en ondernemers uit het gebied de concept-visie besproken, waarbij de HOP-fractieleden Hilke Verhagen en René Schoemaker als toehoorders aanwezig waren. De concept-visie is tot stand gekomen na vele (digitale) bijeenkomsten waarin bewoners en ondernemers bepaalden hoe de toekomst van Centrumwaard eruit komt te zien.

Initiator van dit democratisch proces is HOP-wethouder John Does, die namens het college de portefeuille Democratische Vernieuwing voert. René Schoemaker en Hilke Verhagen zijn respectievelijk voorzitter en lid van de werkgroep […]

Vragen over veiligheid Waarderhout

De HOP heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid in de Waarderhout, naar aanleiding van diverse meldingen van overlast en gevoelens van onveiligheid.

Van omwonenden, eigenaren van honden en van het IVN kregen wij diverse meldingen van incidenten die zich in het afgelopen jaar/afgelopen jaren hebben voorgedaan in het gebied. Dat zijn onder meer: Aanval honden en overlast honden vrij/aangelijndFietsen door het bos (uitgaan school)Explosies in het bos ook omstreeks 24.00uVernielingen speeltoestellen / hondenspeeltoestellenBrandstichtingPaard / brommer / auto […]

Kreeftenmotie

De HOP nam vorige maand het initiatief om vanuit Heerhugowaard onze Langedijker buren (en binnenkort mede-plaatsgenoten) te steunen in hun strijd tegen de invasieve en schadelijke exoot Amerikaanse Rivierkreeft. Onze motie is direct opgepakt door zowel de Heerhugowaardse als Langedijker wethouders en het gaat nu snel. Vrijdag worden andere gemeenten in Nederland opgeroepen met ons mee te doen. Zo zie je maar weer: soms kan het in de politiek wel degelijk snel gaan. Nu komen tot een stevige aanpak!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200922_5418812?fbclid=IwAR0uFTcTbghlk_06XdtiDjyRKdQF2T_aHBNWPFXvWGuMHyauEaDTrxx-lnE&utm_source=l.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=/

HOP wil Langedijk gaan helpen tegen rivierkreeft

De HOP wil het probleem van de invasieve exoot Amerikaanse Rivierkreeft breder aanpakken. Deze kreeft sloopt onder meer de walkanten van de eilandjes in en rond de Oosterdel. Samen met onder meer Staatsbosbeheer (eigenaar van het gebied), het ministerie van LNV, provincie, hoogheemraadschap en andere instanties moeten we zoeken naar nieuwe maatregelen.