Nieuws van de HOP

Actie Hop leidt tot resultaat

Er wordt actie ondernomen om de onveilige situatie rondom de Leegwaterbrug te verbeteren. De HOP heeft hier een aantal weken terug meermalen aandacht voor gevraagd en wij zijn blij dat er nu aanpassingen komen in de belijning en de breedte van de rijbanen.