Nieuws van de HOP

7 zetels! Bedankt voor uw stem

De Hop heeft zich de afgelopen 4 jaar ingezet voor de bewoners van Heerhugowaard en dat wordt gewaardeerd zoals uit de uitslag van de verkiezing blijkt. Daar zijn wij heel blij mee en trost op. Wederom de grootste partij van Heerhugowaard met maar liefst 7 zetels.
Iedereen bedankt voor het vertrouwen en uw stem. We zijn er voor u!

Beginspraak

Wij willen democratische vernieuwing:
beginspraak waarbij uw mening telt.
Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen mee te kunnen denken
over de invulling van hun leefomgeving.
Door deze betrokkenheid wordt de sociale samenhang versterkt.

Aardgas vrij bouwen komt in een stroomversnelling.

Op donderdag 8 maart jl., hebben bestuurders en wethouders van de kop Noord-Holland tijdens het symposium de intentieovereenkomst getekend voor: “van het gas los”. Daarna hebben scholieren van de St Jozephschool uit Heerhugowaard- de Noord hun eigen duurzame ontwerpwoning gepresenteerd, want het kan volgens de bevlogen jonge scholieren beter. Veel gemeenten willen graag vanaf heden tot 2050 gasvrije aansluitingen op nieuw- en bestaande woningen realiseren. Onze gemeente kent een aantal nieuwbouwprojecten, zoals het plan Nieuwwaard. Zevenendertig woningen worden niet […]

De HOP krijgt aandacht in het NRC

De HOP krijgt aandacht in het NRC. Op een lokale partij stemmen blijkt een verstandige keuze te zijn.  Zie bijgevoegd artikel.
Lokale partijen In veel gemeenten domineren lokale partijen de gemeenteraad. Zij trekken zich niks aan van klassieke ideologieën, blijkt uit onderzoek van NRC.
Een deel uit het artikel: {Zijn die opvallende combinaties, waarin lokale partijen afwijken van landelijke partijen, een verklaring voor hun succes? John Does, lijsttrekker van de Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) denkt van wel. HOP (6 van de […]

Kritisch over geluidsnorm bij evenementen

Afgelopen raadsvergadering hebben we ingestemd met de wijzigingen in het bestemmingsplan evenementen. Er kunnen 14 evenementen meer georganiseerd worden op de 10 evenementen terreinen in Heerhugowaard. Dit beleid is tot stand gekomen na overleg en inbreng van alle betrokkenen, organisatoren, omwonenden en gemeentelijke organisaties. Mooi!
De HOP, raadslid Monique Bankras, heeft kritische vragen gesteld over de maximale geluidsnorm van 100dB welke bij een aantal evenementen toegestaan is. Dit lijkt ons te krap voor een muziekevenement. De uitvoer van deze norm […]

6e Jongerengemeenteraad groot succes

Afgelopen donderdag was de zesde Jongerengemeenteraad in de raadzaal van Heerhugowaard. Hilke Verhagen, ons raadslid, heeft geholpen bij het organiseren en Hilke heeft ook in de jury zitting gehad. Er deden zes scholen mee en voor het eerst waren er ook leerlingen van het Jan Arentz uit Lan­ge­dijk aanwezig. Het was een indrukwekkende avond, er werden wel 10 moties ingediend en besproken en er werd stevig gediscussieerd. De volle zaal, de betrokkenheid en deskundigheid in het debat door de […]