Nieuws van de HOP

Poldermuseum kan verbouwen

Het Poldermuseum is een van de weinige cultuurhistorische panden van Heerhugowaard. De HOP vindt het belangrijk om deze te behouden. Met de verstrekking van het krediet en de gemeentelijke garantstelling kan de gewenste verbouwing plaatsvinden. Het bestuur van het poldermuseum is creatief geweest om met de beschikbare middelen een mooi plan op tafel te leggen.

Het museum gaat naast de expositie van de historische collectie ook meer recreatieve activiteiten aanbieden. Een mooie maatschappelijke functie die wij van harte ondersteunen en als meerwaarde zien voor onze inwoners. wel hebben we aangegeven het aanbod aan te laten sluiten bij de wensen van Heerhugowaarders en voor projecten ook co-finaciering te organiseren van bv het bedrijfsleven.

We wensen de stichting van het Poldermuseum veel succes met de nieuwe plannen die nu tot uitvoer gebracht kunnen worden