Organisatie

Organisatie

In de gemeenteraad wordt onze partij vertegenwoordigd door 6 raadsleden. Zij dragen in de gemeenteraad het beleid en de standpunten van de HOP uit.

De HOP heeft ook een wethouder in het college, Leo Dickhoff.

De fractie van HOP vergadert minimaal twee maal per maand om raadstukken en alle andere belangrijke kwesties, die Heerhugowaard en haar inwoners aangaan, te behandelen, bespreken en daarover een standpunten te vormen.


Kieslijst 2018

Verkiezingslijst kandidaten HOP.

 1. John Does
 2. Carola van ’t Schip
 3. Monique Bankras
 4. René Schoemaker
 5. Hilke Verhagen
 6. Francis de Nijs
 7. Anita Arissen
 8. Frank de Bont
 9. Kees Tesselaar
 10. Joyce Kabalt
 11. Sytze van der Molen
 12. Jos de Vries
 13. Rutger Does
 14. Ron Wessels
 15. Gerrit van der Meer
 16. Joy Bulters
 17. Roel Appers
 18. Gonnie Munster-Klitsie
 19. Frans van Marle
 20. Jan Molendijk
 21. Trijnie Fuhren
 22. Jo Lugtenberg
 23. Kees Mertens
 24. Leo Dickhoff

Raadsleden

dhr. J.M. (John) Does Fractievoorzitter
email: info@johndoes.nl
tel: 06 245 04 221
mw. C.P.M. (Carola) van ‘t Schip Raadslid
email: carolavantschip@me.com
tel: 06 532 78 288
dhr. S.C. (Sytze) van der Molen Raadslid
email: sc.vandermolen@quicknet.nl
tel: 06 241 99 470
mw. M.A.W. (Monique) Bankras Raadslid
email: mo.bankras1@gmail.com
tel: 06 179 44 431
mw. H. (Hilke) Verhagen Raadslid
email: hilkehilke@hotmail.com
tel: 06 374 60 366
dhr. R. Schoemaker Raadslid
email: rene@schoemedia.nl
tel: 06 520 70 362

Wethouder

Onze wethouder is Leo Dickhoff.leo dickhoff

Portefeuilles zijn: financiën, vastgoed en grondbeleid, sport, spelen en recreatie, kunst en cultuur, personeel en organisatie & dienstverlening,

De HOP heeft ruime bestuurservaring

In de periode van ons bestaan, 37 jaar, hebben wij bewezen voldoende bestuurservaring te hebben door 20 jaar een wethouder te leveren in de diverse colleges. Waarbij de portefeuille Financiën een heel belangrijke is voor de HOP. Mede door het beheer van de financiën door een HOP wethouder, in de periode van de financiële crisis, is de oorzaak dat Heerhugowaard er financieel nog steeds goed voorstaat.


Commissies

Voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering wordt in drie afzonderlijke commissievergaderingen voorbereidend vergaderd over de raadsstukken.

Raadscommissies bestaan uit raadsleden en/of een commissielid die zich gespecialiseerd heeft in bijvoorbeeld onderwijs, financiën, welzijn of bouwprojecten.

De commissie stadsontwikkeling houdt zich bezig met alles rondom ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Zoals bouwlocaties, infrastructuur en de inrichting van onze woonomgeving.

Monique Bankras en Sytze van de Molen zijn onze specialisten op dit gebied.

De commissie middelen/ stadsbeheer houdt zich bezig met alles om de gemeente goed te laten functioneren, de financiën, belastingen, openbare orde en veiligheid. En het beheer van onze openbare ruimte, groen, riolering, wijkbeheer.

John Does en Rene Schoemaker zijn onze specialisten op dit gebied.

De commissie maatschappelijke ontwikkeling houdt zich bezig met welzijn, zorg en sociale voorzieningen. Maar ook kunst, cultuur, sport en subsidiebeleid.

Hilke Verhagen en Monique Bankras zijn onze specialisten op dit gebied


Bestuur

De HOP heeft een bestuur. Dit bestuur bepaalt met de leden het beleid van de HOP.

Het bestuur van de HOP bestaat uit vijf leden, met Kees Mertens als voorzitter (zie foto) en haar werkzaamheden bestaan uit:

 1. Overleg en gesprekspartner van de fractie van de HOP
 2. Bewaken van de uitgangspunten van de HOP in de politiek.
 3. Het opstellen van verkiezingsprogramma in samenwerking met de fractie.
 4. Voordracht maken en opstellen kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 5. De jaarlijkse ledenvergadering organiseren.
 6. Bezoeken van bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Heerhugowaard en de HOP.
C.C. Mertens Voorzitter
e-mail: cc.mertens@quicknet.nl
tel: 06 264 78 623
mw. F. (Francis) de Nijs Secretaris 

e-mail: francisdenijs@ziggo.nl

dhr. F. (Frank) de Bont Penningmeester

e-mail: frankdebont@kpnmail.nl
tel: 06-52511846

dhr. R. (Ron) Wessels Bestuurslid

e-mail: r.wessels@atlascollege.nl
tel: 06 340 52 811


Fractie ondersteuning

De HOP kent ook actieve leden. Deze leden ondersteunen de fractie op velerlei gebied zoals het geven van specifieke informatie, deelname aan fractievergaderingen, meedenken over HOP initiatieven, vertegenwoordiging van de HOP tijdens commissievergaderingen en ondersteuning van raadsleden.

De fractieondersteuners zijn vaak de ogen en oren in onze gemeente.

 • Frans van Marle
 • Frank de Bont
 • Jos de Vries
 • Francis de Nijs
 • Anita Arissen
 • Joyce Kabalt
 • Rutger Does
 • Trijnie Fuhren