Uncategorized

Uitbreiding fietsparkeerplaatsen Stadshart

De HOP wil een onderzoek naar uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen in het verblijfgebied in het Stadshart. Dat meldde fractievoorzitter John Does in de gemeenteraad tijdens de Algemene Beschouwingen omtrent de Voorjaarsnota. Met name rond het Coolplein lijkt er vaak een tekort aan fietsnietjes en worden fietsen her en der geplaatst. Nu de dagtarieven voor autoparkeren verlaagd worden naar 2 euro, is het tevens tijd het fietsgebruik nog verder te stimuleren.

Minder bureaucratie bij evenementen

De HOP maakt zich zorgen over de bureaucratie rond het organiseren van evenementen. Het wordt volgens organisatoren steeds moeilijker om iets van de grond te krijgen. De HOP wil dat het evenementenbeleid wordt herzien, zodat Heerhugowaard levendiger wordt en minder bureaucratisch. Daarom onderneemt de HOP actie tijdens deAlgemene Beschouwingen.

Voojaarsnota 2017, participatie bewoners

De HOP is blij met de grote participatie van onze inwoners in het proces van herinrichting van de Middenweg in het oude centrum. Inwoneraantal ondernemers zitten zelf aan de tekentafel om dit stukje historische Middenweg, datr al eeuwenlang het middelpunt is van bedrijvigheid en sociale cohesie, te versterken tot een nieuw en fijn verblijfgebied, zo zegt fractievoorzitter John Does tijdens de Algemene Beschouwingen op 5 juli.
HOP is ook blij dat onze inwoners samen met ons werken aan de toekomst […]

Ouderen op stap met behulp van het leefbaarheidsfonds

De ouderen van de Molenwijk gingen onder begeleiding van 3 vrijwilligers
voor de zevende maal op pad. Dit jaar naar het museumdorp Orvelte, Drenthe. Het uitje werd nu voor de 2e maal mogelijk gemaakt door het Leefbaarheidsfonds van de gemeente zodat slechts een kleine bijdrage nodig was vanuit de deelnemers.
Vanaf de opstapplaatsen Rustenburghof en Weidemolen vertrokken 50 ouderen voor hun jaarlijkse uitje welke o.a. wordt georganiseerd door een oud lid van wijkpanel Molenwijk Jan Groot en zijn vriend Piet Oudejans.
In Orvelte kregen de ouderen naast […]

HOP wil energiecoaches in Heerhugowaard

De HOP ziet graag energiecoaches komen in Heerhugowaard. Deze energiecoaches moeten onze inwoners helpen bij het terugdringen van het energiegebruik door besparende maatregelen te treffen en het inzetten van duurzame energie, zoals zonne-energie.
Een steeds terugkerend punt in het stimuleren van het verduurzamen van bestaande bouw is dat veel mensen niet precies weten waar te beginnen, wat de beste samenhangende maatregelen zijn en welke middelen er beschikbaar zijn in co-financiering, zoals subsidies. Daardoor durven mensen soms niet de eerste stap […]

Nieuw leven voor De Bongelaar en het Hertenkamp

Kinderboerderij De Bongelaar wordt definitief opgeknapt. De gemeenteraad stemde daar tijdens de raadsvergadering in mei unaniem mee in. Voor de HOP komt daar een lang staande wens mee in vervulling. Het oorspronkelijke plan van het gemeentebestuur was om het Hertenkamp te verplaatsen naar De Bongelaar en dan een grote opknapbeurt uit te voeten, maar de bewoners van het Oude Centrum wilden graag het beeldbepalende Hertenkamp behouden. Daarin steunt de HOP onze inwoners graag en zullen we tijdens de benefietavond […]

HOP stemt in met bouw nieuwe sociale woningen

De HOP is blij met de komst van 78 appartementen, waaronder 60 in het sociale segment, op Beveland, voor de Mediamarkt. Er is grote behoefte aan sociale woningen in Heerhugowaard en het appartementengebouw De Bever komt dus als geroepen. De HOP had vooraf nog wel wat vragen over onder meer de parkeerdruk, maar ontwikkelaar Segesta, tevens eigenaar van de panden van Mediamarkt en de Gamma, kon berekeningen tonen waaruit bleek dat het parkeren geen probleem zou worden. Het appartementengebouw […]

Goed wonen, werken en recreëren, dat is waarvoor de HOP staat.

Afgelopen weekend werd er volop gerecreëerd en dat was goed om te zien. Veel mensen bezochten de landmacht dagen. In heel Nederland waren er 11 gemeente waar de landmacht te zien was met shows, demonstraties, informatie en veel militair materieel. Heerhugowaard was een van deze steden en er was een hoop belangstelling.
Jong en oud waren te vinden op het stadsplein bij de tanks en militairen.
Op dezelfde dag was er de streekmarkt op het coolplein. Met een diversiteit aan kraampjes, natuurproducten, een […]

Wonen doen we met elkaar

Hilke: Dinsdag 18 april is de campagne “wonen doen we met elkaar” gestart. Voor de gemeente is het van belang dat mensen met plezierig wonen. Om te onderzoeken wat mensen belangrijk vinden in hun leefomgeving is er een grote campagne gestart waarin dat kan worden aangegeven. Ambtenaren en Raadsleden zijn afgelopen dinsdag begonnen op straat met een korte vragenlijst.
Zelf mocht ik naar het Raadhuisplein, samen met Gea Klercq van het CDA hebben we mensen gevraagd naar wat zij vinden […]

HOP plaatst tegel blinde geleidestrook station

Frans van Marle heeft aan de bel voor de veiligheid van de blinde en slechtziende! Hij signaleerde frequent geparkeerde scooters en fietsen op de blinde geleide strook. En met resultaat: waarschuwingstegels zijn (eindelijk) geplaatst bij het stationsplein. Nu kan iedereen goed zien dat deze blinde geleidestrook vrij moet blijven van fietsen en scooters. Frans  heeft terrecht de aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als de blinde geleidestrook niet vrij is. Bij navraag aan de foutparkeerders bleek het niet eens opzet […]