Author - Monique Bankras

Kom In De Kas Dag 2017

In Heerhugowaard is voor de veertigste keer ‘KOM In De Kas Dag’, georganiseerd. Sytze en Monique maken graag gebruik van dit initiatief om een kijkje te  nemen in de kassen van ons Alton gebied. De eigenaar van ALL PLANT, opende de dag en werd met een drumsolo van ‘OneArmed’, spectaculair ingewijd.  Een modern bedrijf met als specialiteit het kweken van jonge tuinplanten uit weefselkweek en heeft meer dan 400 soorten tuinplanten in haar assortiment. Belangrijk gegeven is dat kassencomplexen tegenwoordig […]

Poldermuseum kan verbouwen

Het Poldermuseum is een van de weinige cultuurhistorische panden van Heerhugowaard. De HOP vindt het belangrijk om deze te behouden. Met de verstrekking van het krediet en de gemeentelijke garantstelling kan de gewenste verbouwing plaatsvinden. Het bestuur van het poldermuseum is creatief geweest om met de beschikbare middelen een mooi plan op tafel te leggen.
Het museum gaat naast de expositie van de historische collectie ook meer recreatieve activiteiten aanbieden. Een mooie maatschappelijke functie die wij van harte ondersteunen en […]

Nieuwe coalitie akkoord getekend

De HOP heeft dinsdag 28 maart samen met de coalitiepartners CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord getekend. De nieuwe coalitie telt 18 van de 31 zetels in de gemeenteraad en heeft naast onze wethouder Leo Dickhoff twee wethouders, Gido Oude Kotte namens het CDA en Monique Stam van de VVD. De nieuwe coalitie wil het laatste jaar voor de verkiezingen nog flink doorpakken.

Goed burger initiatief: Succes DorpsVeiling de Noord

Een geweldige opkomst op 31 maart bij de DorpsVeiling in de Noord.
Mede door de organisatie en enthousiasme moest dit wel tot een succes leiden. Onze gemeente heeft een belangrijke duit in het zakje gestoken en de rest moest door de bewoners met bedrijven gebeuren. Wethouder Leo Dickhoff opende de veiling en bedankte vooral de raadsleden voor hun bijdrage en besluitvorming. Het werd een lange zit vanaf 20.00 uur tot de volgende morgen half vijf. De uitslag was maar liefst […]

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst
MET Welzijn organiseerde vrijdagmiddag 3 maart samen met de Wmo van Het Sociaalplein een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers in Heerhugowaard. Het panel waar actieve mantelzorgers aan deelnemen, had de gemeente gevraagd om toelichting te geven over het keukentafelgesprek en de huidige (aangepaste) vervoersmogelijkheden binnen Heerhugowaard. De voorlichting vond van 13.30 tot 15.00 uur plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis en was vrij toegankelijk voor alle mantelzorgers in Heerhugowaard. Namens de HOP waren […]

Informatieavond herinrichting Rivierenwijk

De eerste informatie avond over de herinrichting van het zuidelijk deel van de rivierenwijk werd goed bezocht. Vooral de straat de Dongen was zeer betrokken, zij bemande twee rijen stoelen.
Tijdens de informatie avond, in basisschool de Vaart,werd uitgelegd wat de bewoners kunnen verwachten m.b.t. de herinrichting van de straten en wanneer alles van start gaat. Tevens werden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Een Klankbordgroep is een groep voor bewoners om actief mee te denken over hoe […]

Minimabeleid Heerhugowaard aangepast aan huidige tijd

Het beleidskader beleid is gericht op participatie, preventie en eigen kracht daar zijn wij blij mee.
Door de doelgroepen onder te verdelen is het beleid meer passend bij de individuele gebruiker. Zo krijgen kinderen een vrij te besteden budget waarvan ze bijvoorbeeld een fiets, computer of een smartphone kunnen kopen. Dit helpt hen om meer deel te nemen aan de samenleving doordat ze bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij whats-app groepen van de klas.
Wij hebben tijdens de besprekingen aandacht gevraagd voor jongeren die in […]