Author - Monique Bankras

41 woonstudio’s voor jongerenhuisvesting

Op 11 oktober zijn de 41 woonstudio’s voor jongerenhuisvesting gepresenteerd aan de Umbriëllaan in Heerhugowaard. Raadslid Sytze van der Molen van de HOP was er bij en heeft met veel genoegen de woonstudio’s over meerdere bouwlagen bekeken. De HOP is groot voorstander kantoorpanden grensend aan woongebieden meer te benutten voor woningbouw, want de vraag naar zelfstandige woningen onder de jongeren is groot.
Hetvoormalige kantoorpand is op de schop genomen en het resultaat mag er dan ook zijn. Iedere woonstudio heeft […]

Knap werk aan de Westfrisia weg

Na enige vertraging wordt aan de Middenweg ten noorden van de spoorlijn door de aannemer het tweede deel van de tunnel Westfrisiaweg gerealiseerd. Damwanden en werkvloer van een meter dik zijn voor de werkzaamheden aangelegd. Momenteel zijn de werknemers bezig met het vlechten van de betonwapening. Daarna wordt nog ’n één meter dikke betonvloer gestort. Het is nog even wachten voor de belangrijke schakel naar het oosten van het land klaar is. De Westfrisiaweg wordt in 2019 opengesteld voor […]

Evaluatie evenementen beleid

In het mooie Cooltheater zijn op 18 september jl. de Heerhugowaardse evenemententerreinen besproken. Onze inwoners en gemeentepersoneel hebben deelgenomen aan de tafelgesprekken, een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel. De raadsleden van de HOP Hilke Verhagen en Sytze van der Molen waren aanwezig bij deze bijeenkomst en aan tafel zat voor de HOP een oudgediende, Roel Appers. (meer…)

Visie HOP over de Spooronderdoorgang

De HOP vindt het belangrijk dat de verkeersproblemen rondom het stationsgebied opgelost gaan worden. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorstellen hieromtrent die in november aan de raad worden voorgelegd. Zoals John Does deze week in de krant aangaf: er moet een zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden waarbij de inhoud leidend is en niet de agenda. Dus als er in november nog vraagtekens zijn, dan moeten die eerst worden weggewerkt. De HOP hecht er aan dat het hele […]

Parkeren middenwaard bijna gratis

De parkeertarieven rondom middenwaard zijn voor de HOP altijd een aandachtspunt geweest. 8 jaar terug hebben we na de verkiezingen het eerst kwartier gratis parkeren kunnen regelen. En ook nu hebben we budget gezocht, zijn wij in het najaar  met een motie gekomen om de tarieven nog meer te verlagen.  Mooi dat dit punt nu gerealiseerd is! In het belang van een bruisend stadshart voor iedereen en waar het verblijf niet verkort wordt door de parkeerrekening.
 
 

Vordering Dorpshuis Heerhugowaard- de Noord

In de afgelopen maanden hebben veel vrijwilligers hard gewerkt aan de uitbreiding van het Dorpshuis in Heerhugowaard – de Noord. De werkzaamheden gaan voortvarend en het nieuwe gebouw is inmiddels glas en waterdicht. Daarnaast is er een aanvang gemaakt met de aanleg van het nieuwe handbalveld naast het bestaande voetbalveld. De meiden van HugoGirls moeten nog even wachten en zien met belangstelling uit naar hun eerste wedstrijden op het nieuwe handbalveld.

Uitbreiding fietsparkeerplaatsen Stadshart

De HOP wil een onderzoek naar uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen in het verblijfgebied in het Stadshart. Dat meldde fractievoorzitter John Does in de gemeenteraad tijdens de Algemene Beschouwingen omtrent de Voorjaarsnota. Met name rond het Coolplein lijkt er vaak een tekort aan fietsnietjes en worden fietsen her en der geplaatst. Nu de dagtarieven voor autoparkeren verlaagd worden naar 2 euro, is het tevens tijd het fietsgebruik nog verder te stimuleren.

Minder bureaucratie bij evenementen

De HOP maakt zich zorgen over de bureaucratie rond het organiseren van evenementen. Het wordt volgens organisatoren steeds moeilijker om iets van de grond te krijgen. De HOP wil dat het evenementenbeleid wordt herzien, zodat Heerhugowaard levendiger wordt en minder bureaucratisch. Daarom onderneemt de HOP actie tijdens deAlgemene Beschouwingen.

Voojaarsnota 2017, participatie bewoners

De HOP is blij met de grote participatie van onze inwoners in het proces van herinrichting van de Middenweg in het oude centrum. Inwoneraantal ondernemers zitten zelf aan de tekentafel om dit stukje historische Middenweg, datr al eeuwenlang het middelpunt is van bedrijvigheid en sociale cohesie, te versterken tot een nieuw en fijn verblijfgebied, zo zegt fractievoorzitter John Does tijdens de Algemene Beschouwingen op 5 juli.
HOP is ook blij dat onze inwoners samen met ons werken aan de toekomst […]

Ouderen op stap met behulp van het leefbaarheidsfonds

De ouderen van de Molenwijk gingen onder begeleiding van 3 vrijwilligers
voor de zevende maal op pad. Dit jaar naar het museumdorp Orvelte, Drenthe. Het uitje werd nu voor de 2e maal mogelijk gemaakt door het Leefbaarheidsfonds van de gemeente zodat slechts een kleine bijdrage nodig was vanuit de deelnemers.
Vanaf de opstapplaatsen Rustenburghof en Weidemolen vertrokken 50 ouderen voor hun jaarlijkse uitje welke o.a. wordt georganiseerd door een oud lid van wijkpanel Molenwijk Jan Groot en zijn vriend Piet Oudejans.
In Orvelte kregen de ouderen naast […]