Author - Monique Bankras

Wijziging fractievoorzitterschap HOP

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij HOP heeft vanaf 1 maart een nieuwe fractievoorzitter. Monique Bankras heeft besloten de functie van fractievoorzitter neer te leggen vanwege veranderingen in haar werk, waardoor naar haar gevoel haar leidinggevende taken in de fractie niet optimaal konden worden vervuld.
Haar opvolger is René Schoemaker, die tot 1 maart vice-fractievoorzitter was. Monique Bankras blijft gewoon aan als raadslid. “Ik blijf me inzetten voor de Heerhugowaardse gemeenschap zoals mensen dat van mij gewend zijn.” Monique blijft tevens voorzitter […]

Betoog begroting 2019

Bij de behandeling van de begroting voor 2019 in de gemeenteraad pleitte onze fractievoorzitter Monique Bankras onder meer voor een grotere invloed van onze inwoners op het groenonderhoud. Zie hier haar betoog.