Nieuws van de HOP

Visie op de plannen stationsgebied

De ontwikkelingsstrategie Stationsgebied is in september door de Raad aangenomen. De HOP kan zich vinden in deze mooie visie. Een veilige, sociale en groene stationsomgeving maakt het wonen, werken en naar school gaan prettig. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden in samenwerking met de ondernemers en bewoners van het gebied. De gemeente heeft voor een groot deel de rol van begeleider, verbinder en ingaan op initiatieven die er zijn en komen. De verbetering van de kruisingen op de Zuid tangent […]