Nieuws van de HOP

Nieuwe coalitie akkoord getekend

De HOP heeft dinsdag 28 maart samen met de coalitiepartners CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord getekend. De nieuwe coalitie telt 18 van de 31 zetels in de gemeenteraad en heeft naast onze wethouder Leo Dickhoff twee wethouders, Gido Oude Kotte namens het CDA en Monique Stam van de VVD. De nieuwe coalitie wil het laatste jaar voor de verkiezingen nog flink doorpakken.

Goed burger initiatief: Succes DorpsVeiling de Noord

Een geweldige opkomst op 31 maart bij de DorpsVeiling in de Noord.
Mede door de organisatie en enthousiasme moest dit wel tot een succes leiden. Onze gemeente heeft een belangrijke duit in het zakje gestoken en de rest moest door de bewoners met bedrijven gebeuren. Wethouder Leo Dickhoff opende de veiling en bedankte vooral de raadsleden voor hun bijdrage en besluitvorming. Het werd een lange zit vanaf 20.00 uur tot de volgende morgen half vijf. De uitslag was maar liefst […]

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst

‘Mantelzorg vaak maatwerk’
MET Welzijn en gemeente organiseeert informatiebijeenkomst
MET Welzijn organiseerde vrijdagmiddag 3 maart samen met de Wmo van Het Sociaalplein een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers in Heerhugowaard. Het panel waar actieve mantelzorgers aan deelnemen, had de gemeente gevraagd om toelichting te geven over het keukentafelgesprek en de huidige (aangepaste) vervoersmogelijkheden binnen Heerhugowaard. De voorlichting vond van 13.30 tot 15.00 uur plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis en was vrij toegankelijk voor alle mantelzorgers in Heerhugowaard. Namens de HOP waren […]

Informatieavond herinrichting Rivierenwijk

De eerste informatie avond over de herinrichting van het zuidelijk deel van de rivierenwijk werd goed bezocht. Vooral de straat de Dongen was zeer betrokken, zij bemande twee rijen stoelen.
Tijdens de informatie avond, in basisschool de Vaart,werd uitgelegd wat de bewoners kunnen verwachten m.b.t. de herinrichting van de straten en wanneer alles van start gaat. Tevens werden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Een Klankbordgroep is een groep voor bewoners om actief mee te denken over hoe […]

Minimabeleid Heerhugowaard aangepast aan huidige tijd

Het beleidskader beleid is gericht op participatie, preventie en eigen kracht daar zijn wij blij mee.
Door de doelgroepen onder te verdelen is het beleid meer passend bij de individuele gebruiker. Zo krijgen kinderen een vrij te besteden budget waarvan ze bijvoorbeeld een fiets, computer of een smartphone kunnen kopen. Dit helpt hen om meer deel te nemen aan de samenleving doordat ze bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij whats-app groepen van de klas.
Wij hebben tijdens de besprekingen aandacht gevraagd voor jongeren die in […]

Vluchten in beeld en geluid

Themamiddag met muziek, film en kunst
Ons partij- en gemeenteraadslid Sytze van der Molen is, samen met Marian de Wit, initiatiefnemer van deze themamiddag in Cool. Gedurende deze middag op zondag 19 februari a.s. staan onderling begrip en verbinden centraal. Thema’s die de HOP ook erg belangrijk vindt in haar beleid en functioneren.
Dit evenement begint om 14:00 uur en eindigt om 17:00 uur. De toegang voor deze thema-middag is gratis maar reserveren is wel vereist. Door kaarten te bestellen op […]

Nieuwjaarsduik 2017

Een geslaagd evenement dat inmiddels 10 jaar plaats vindt in het park van Luna.
De HOP heeft mede aan de start gestaan van deze mooie Heerhugowaards traditie. De eerste keer hebben onze bestuursvoorzitter Kees Mertens en de burgemeester Han ter Heegde meegedaan. Destijds hebben zij de belofte gemaakt de 10e editie weer mee te doen. Deze belofte werd natuurlijk waargemaakt in 2017! Ook onze fractievoorzitter John Does liet zich van zijn sportieve kant zien.

Motie: Onderzoek aanleg ecologische duurzame wijk

In de raadsvergadering van 22 november 2016, is de motie van de HOP unaniem aangenomen voor: “Het onderzoeken van een ecologische duurzame wijk in de gemeente Heerhugowaard”.
Met dit voorstel wordt integratie van ecologisch bouwen versterkt, organische vormgeving en permacultuur- principes moet zorgen voor een vitaal ecosysteem in de wijk. Moeilijke woorden, maar het komt hierop neer dat de nieuwe toekomstige wijk geheel selfsupporting wordt ingericht. Bewoners denken mee over hun droomhuis in een mooie omgeving. Met de gemeente gaan […]

Visie op de plannen stationsgebied

De ontwikkelingsstrategie Stationsgebied is in september door de Raad aangenomen. De HOP kan zich vinden in deze mooie visie. Een veilige, sociale en groene stationsomgeving maakt het wonen, werken en naar school gaan prettig. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden in samenwerking met de ondernemers en bewoners van het gebied. De gemeente heeft voor een groot deel de rol van begeleider, verbinder en ingaan op initiatieven die er zijn en komen. De verbetering van de kruisingen op de Zuid tangent […]