Nieuws van de HOP

Ambitiedocument (F)luisterend besturen ondertekend door de fractie voorzitters

De vier grootste partijen, HOP, Senioren Heerhugowaard, VVD, CDA, hebben als vervolg op de gesprekken met de informateur en Hop met alle paarrijden, nadere afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een nieuw college van de genoemde partijen. Het zijnd e gezamenlijke ambities die deze partijen binden.
De raadsagenda, die eind van de maand zal worden gepresenteerd,  zal als belangrijkste opdracht aan het nieuwe college aanvaard worden.  Naast het uitwerken van de raadsagenda werkt het college ook aan de wettelijke taken […]

Wethouder benoemd

Afgelopen woensdag 8 mei is John does benoemd als wethouder namens de HOP.
Zijn portefeuilles zijn:
Democratische vernieuwing, ruimtelijke ordening( inclusief omgevingsvergunningen), evenementen(beleid), onderwijs en jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang), kunst en cultuur en erfgoed, het project omgevingswet, projecten de Draai en Heerhugowaard Zuid.
We wensen John namens de hele HOP heel veel succes en werkplezier bij deze nieuwe functie!
 

Beëdiging nieuw raadslid en commissie lid

8 mei is Frank de Bont beëdigd als raadslid en Kees tesselaar als Commissielid. Hiermee is de fractie  van de HOP compleet.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een aantal deskundige fractieondersteuners die ons met raad en daad terzijde staan in ons werk als raadslid en commissielid.

7 zetels! Bedankt voor uw stem

De Hop heeft zich de afgelopen 4 jaar ingezet voor de bewoners van Heerhugowaard en dat wordt gewaardeerd zoals uit de uitslag van de verkiezing blijkt. Daar zijn wij heel blij mee en trost op. Wederom de grootste partij van Heerhugowaard met maar liefst 7 zetels.
Iedereen bedankt voor het vertrouwen en uw stem. We zijn er voor u!

Beginspraak

Wij willen democratische vernieuwing:
beginspraak waarbij uw mening telt.
Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen mee te kunnen denken
over de invulling van hun leefomgeving.
Door deze betrokkenheid wordt de sociale samenhang versterkt.

Aardgas vrij bouwen komt in een stroomversnelling.

Op donderdag 8 maart jl., hebben bestuurders en wethouders van de kop Noord-Holland tijdens het symposium de intentieovereenkomst getekend voor: “van het gas los”. Daarna hebben scholieren van de St Jozephschool uit Heerhugowaard- de Noord hun eigen duurzame ontwerpwoning gepresenteerd, want het kan volgens de bevlogen jonge scholieren beter. Veel gemeenten willen graag vanaf heden tot 2050 gasvrije aansluitingen op nieuw- en bestaande woningen realiseren. Onze gemeente kent een aantal nieuwbouwprojecten, zoals het plan Nieuwwaard. Zevenendertig woningen worden niet […]

De HOP krijgt aandacht in het NRC

De HOP krijgt aandacht in het NRC. Op een lokale partij stemmen blijkt een verstandige keuze te zijn.  Zie bijgevoegd artikel.
Lokale partijen In veel gemeenten domineren lokale partijen de gemeenteraad. Zij trekken zich niks aan van klassieke ideologieën, blijkt uit onderzoek van NRC.
Een deel uit het artikel: {Zijn die opvallende combinaties, waarin lokale partijen afwijken van landelijke partijen, een verklaring voor hun succes? John Does, lijsttrekker van de Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) denkt van wel. HOP (6 van de […]