Nieuws van de HOP

Afscheid wethouder Leo Dickhoff 31 mei 2018

Vandaag was het afscheid van onze enige Leo Dickhoff als wethouder namens de HOP. Een mooi afscheid na een mooie imposante periode van acht jaar als wethouder van financiën, sport en cultuur. Mooie woorden van zijn ex-collega’s, zijn opvolger (financiën) wethouder Gido Oude Kotte, van burgemeester Bert Blase en van de nieuwe HOP-wethouder John Does.
Leo werd door John en Francis “achter de geraniums gezet”. Leo bedankt!

Wethouder bij bijeenkomst taalvrijwilligers

Wethouder John Does opent een bijeenkomst voor taalvrijwilligers in het gemeentehuis. #stichtingschrijvenenlezen
Lezen en schrijven is zo belangrijk, of het nu gaat om werk of het volgen van een opleiding of om het gebruik kunnen maken van social media of het lezen van een tijdschrift. Mensen helpen om taalvaardiger te maken is belangrijk voor hun hele leven; minder isolement, makkelijker informatie krijgen (denk al aan het kunnen lezen van een bijsluiter van medicijnen) en uiteraard in werk en opleiding.
De HOP […]

Samen het verschil maken in Heerhugowaard

De Raadsagenda is 29 mei 2018 ondertekend door 8 partijen en aangeboden aan het college.
De HOP heeft als grootste partij het initiatief genomen om tot een raadsagenda te komen met het doel een zo breed mogelijke inbreng en steun van de nieuwe gemeenteraad. Daarbij de complimenten en credits voor John Does, die met zijn visie ons binnen de HOP, en daarna bijna alle partijen enthousiast heeft gemaakt deze stap te zetten.
Er is gekozen voor een actieve aanpak onder begeleiding […]

Actie Hop leidt tot resultaat

Er wordt actie ondernomen om de onveilige situatie rondom de Leegwaterbrug te verbeteren. De HOP heeft hier een aantal weken terug meermalen aandacht voor gevraagd en wij zijn blij dat er nu aanpassingen komen in de belijning en de breedte van de rijbanen.
 

Ambitiedocument (F)luisterend besturen ondertekend door de fractie voorzitters

De vier grootste partijen, HOP, Senioren Heerhugowaard, VVD, CDA, hebben als vervolg op de gesprekken met de informateur en Hop met alle paarrijden, nadere afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een nieuw college van de genoemde partijen. Het zijnd e gezamenlijke ambities die deze partijen binden.
De raadsagenda, die eind van de maand zal worden gepresenteerd,  zal als belangrijkste opdracht aan het nieuwe college aanvaard worden.  Naast het uitwerken van de raadsagenda werkt het college ook aan de wettelijke taken […]

Wethouder benoemd

Afgelopen woensdag 8 mei is John does benoemd als wethouder namens de HOP.
Zijn portefeuilles zijn:
Democratische vernieuwing, ruimtelijke ordening( inclusief omgevingsvergunningen), evenementen(beleid), onderwijs en jeugd (inclusief jeugdhulp, passend onderwijs en kinderopvang), kunst en cultuur en erfgoed, het project omgevingswet, projecten de Draai en Heerhugowaard Zuid.
We wensen John namens de hele HOP heel veel succes en werkplezier bij deze nieuwe functie!
 

Beëdiging nieuw raadslid en commissie lid

8 mei is Frank de Bont beëdigd als raadslid en Kees tesselaar als Commissielid. Hiermee is de fractie  van de HOP compleet.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een aantal deskundige fractieondersteuners die ons met raad en daad terzijde staan in ons werk als raadslid en commissielid.

7 zetels! Bedankt voor uw stem

De Hop heeft zich de afgelopen 4 jaar ingezet voor de bewoners van Heerhugowaard en dat wordt gewaardeerd zoals uit de uitslag van de verkiezing blijkt. Daar zijn wij heel blij mee en trost op. Wederom de grootste partij van Heerhugowaard met maar liefst 7 zetels.
Iedereen bedankt voor het vertrouwen en uw stem. We zijn er voor u!