Nieuws van de HOP

Onze John Does is meer dan alleen wethouder!

Woensdag 17 april 2019 is wethouder John Does van gemeente Heerhugowaard bij ons langs geweest om meer te horen over het werk van @z11. Ook was hij aanwezig bij de afronding van het coachtraject van Kevin.
Kevin heeft met ondersteuning van onze Z11 coach Aad zijn traject goed doorlopen. Kevin is tot mooie inzichten gekomen door de hulp van zijn coach. De ondersteuning en het geloof en erkenning voor Kevin zijn talenten hebben hem nu naar het zelfstandige jongeman gebracht. […]

HOP steunt oud-wethouder Leo Dickhoff met Waterschapsverkiezingen

Leo Dickhoff Is voor de lokale partij HOP acht jaar wethouder van Heerhugowaard geweest en als zodanig ook betrokken bij het landelijk waterbeheer (RBO RijnWest). Daarvoor is Leo werkzaam geweest in gemeenteland, als laatste als pv. sectorhoofd Grond, Gebouwen, Economie en Grote Projecten van de gemeente Alkmaar. Ook is hij o.a. voorzitter geweest van het Recreatieschap Geestmerambacht.
Leo: “Ik ben in Heerhugowaard altijd actief geweest binnen het HOP, een lokale, onafhankelijke partij. Dezelfde ideeën vind ik nu terug binnen Groen, […]

Wijziging fractievoorzitterschap HOP

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij HOP heeft vanaf 1 maart een nieuwe fractievoorzitter. Monique Bankras heeft besloten de functie van fractievoorzitter neer te leggen vanwege veranderingen in haar werk, waardoor naar haar gevoel haar leidinggevende taken in de fractie niet optimaal konden worden vervuld.
Haar opvolger is René Schoemaker, die tot 1 maart vice-fractievoorzitter was. Monique Bankras blijft gewoon aan als raadslid. “Ik blijf me inzetten voor de Heerhugowaardse gemeenschap zoals mensen dat van mij gewend zijn.” Monique blijft tevens voorzitter […]